Pandemia COVID19 = pandemia relacji społecznych?

Pandemia koronawirusa bezapelacyjnie udowodniła, że człowiek nie jest w stanie trzymać nad wszystkim kontroli – skrupulatne układanie planów biznesowych, dokonywanie ustaleń budżetowych, czy określanie kierunków rozwoju firmy na najbliższe lata – większość z powyższych zdezaktualizowała się w obliczu szalejącej pandemii.

Zmienił się także styl pracy i o ile w przypadku zawodów takich jak budowlaniec, kurier, pracownik sklepu itp. zmiany nie były znaczące, o tyle pracownikom biurowym w większości narzucono pracę zdalną, z zacisza własnego fotela.

Praca zdalna – czy na pewno ma same zalety?

Jak wszystko inne, praca zdalna ma swoje plusy i minusy, i choć niewątpliwie jest dużą wygodą, ułatwieniem i przywilejem, to jaki jest jej wpływ na relacje między pracownikami? Czy oddziałuje na pracę zespołów, efektywność realizacji projektów, sposoby komunikacji i rozwiązywanie problemów w firmie?

Jak podaje portal INN:Poland[i], wg badań niemal co trzeci ankietowany (29%) przyznał, że odnotował spadek efektywności na tzw. home-office. Wśród trudności w wykonywaniu pracy zdalnej, które pracownicy wymieniali najczęściej, było ograniczenie pracy zespołowej (29%), niemożliwość wykonywania niektórych z powierzonych zadań w formie zdalnej (27%) i zarządzanie rozproszonym zespołem (27%).

Z kolei wg badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl, we współpracy z Randstad Polska[ii] wynika m.in., że:

  • ponad ⅔ ankietowanych (pracujących w trybie home-office) przyznało, że przekracza standardowe godziny pracy, a powodem są m.in. problemy ze skonsultowaniem tematów
    z przełożonym/pracownikami
  • 68% pracodawców wyraża opinię, iż efektywność pracy zdalnej w ich firmie jest taka sama, jak w normalnym trybie, a 27% uważa, że jest ona mniejsza.

Aktualne przewidywania epidemiologów nie dają pracownikom nadziei na szybki powrót do swoich sprawdzonych, „wysłużonych” biurek, jak zatem zapobiegać pogarszaniu się (i tak już nadszarpniętych) relacji, poprawić wydajność i kreatywność zespołu, i z nadzieją planować kolejne wspólne projekty?

Rozwiązywanie trudnych sytuacji w wersji online

W tej sytuacji z pomocą przychodzą agencje eventowe, proponując rozwiązania mogące zastąpić różne formy integracji sprzed pandemii. I tak, relacje w firmie pomogą poprawić wspólne warsztaty online (np. kulinarne lub ekologiczne), motywację i morale w grupie podniosą zajęcia motywacyjne z ekspertami, a w dodatkowe umiejętności miękkie wyposażą pracowników wyselekcjonowane wykłady i ćwiczenia, zorganizowane przez sprawdzonych trenerów. Wzięcie udziału w spotkaniu wymaga w większości jedynie dostępu do komputera i internetu, a efekty zostaną z pracownikami firmy przez długi czas. Event managerowie proponują także organizację spotkań w formie team-buildingów, w małych grupach (z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa), które „wyposażą” uczestników w nową energię na kolejne miesiące.

W ofercie Meeting Art znajdują się wszystkie wymienione powyżej propozycje oraz wiele innych, jak m.in. treningi czy konsultacje indywidualne, dostosowane do profilu i oczekiwań Państwa firmy. Jesteśmy także zawsze otwarci na Państwa propozycje i sugestie.

Zapraszamy do nas – wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas bez szwanku!

Autor: Agnieszka Furmanek.


[i] https://innpoland.pl/159125,efektywnosc-pracy-z-domu-badanie-potwierdza-ze-praca-zdalna-jest-wydajna [dostęp: 14.10.2020]

[ii] https://ccnews.pl/2020/05/27/pracownik-z-gumy-czyli-gdzie-jest-granica-elastycznosci-w-czasie-pracy-zdalnej/ [dostęp: 14.10.2020]